12 O'Clock

Reklamacje i zwroty

Towary zakupione w sklepie internetowym 12oclock.pl posiadają dwuletnią gwarancję obowiązującą na terenie Polski (trzyletnia w przypadku zegarków Timex i Casio). Gwarancja obejmuje wyłącznie mechanizm zegarka. W razie usterki towar należy odesłać wraz z dowodem zakupu oraz formularzem reklamacyjnym na adres serwisu (podany w formularzu reklamacyjnym). Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. W przypadku uznanej reklamacji zwracane są koszty w wysokości 9,80 zł (list polecony rejestrowany). Naprawiony lub wymieniony towar odsyłany jest do Klienta na koszt naszej firmy. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia oraz mając na uwadze warunki udzielonej gwarancji.
Podstawą uznania roszczeń reklamacyjnych Kupującego z tytułu gwarancji jest oświadczenie serwisu. Wymiany towaru na nowy (lub też zwrot gotówki) dokonuje się na podstawie oświadczenia wydawanego przez serwis lub sklep internetowy 12oclock.pl.
Nie podlega reklamacji lub wymianie towar, gdy serwis stwierdzi, iż zgłoszona usterka powstała w wyniku niewłaściwego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem instrukcją obsługi lub z warunkami gwarancji oraz w przypadku zdarzeń losowych np. niefortunne uszkodzenie mechaniczne.
Do każdego reklamowanego produktu należy dołączyć wypełniony formularz reklamacyjny, do pobrania poniżej.
Informacje dotyczące reklamacji udzielane są tylko drogą mailową: reklamacje@12oclock.pl

Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Klient ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dostępne są one w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

2.  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

3.   Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym rzecz została wydana/dostarczona. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar  nie był używany i pozostaje w stanie idealnym z zakupionym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Oznacza to, że kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości. Zwracany towar należy odesłać razem z fakturą/paragonem oraz oświadczeniem zwrotu, w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamówionego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone zgodnie z powyższą Ustawą w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi, w związku z tym nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas na nasz koszt.

Gdyby zdecydowali się Państwo na zwrot zakupionego towaru, proszę pamiętać o formularzu ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ (wzór do pobrania: https://www.dropbox.com/s/xgjacc14ohnyorm/Warunki%20gwarancji%2C%20zwrotu%20i%20wymiany%20towaru.pdf?dl=0 ). Wypełniony formularz należy przesłać wraz z zegarkiem pod adres:

12 o'clock
Bema 5A
57-320 Polanica Zdrój

Aby pobrać "Warunki gwarancji, formularz reklamacji, zwrotu i wymiany towaru":

https://www.dropbox.com/s/xgjacc14ohnyorm/Warunki%20gwarancji%2C%20zwrotu%20i%20wymiany%20towaru.pdf?dl=0

 

 • PROMOCJE
 • Kontakt

  12oclock.pl – markowe zegarki

  Jesteśmy do dyspozycji

  pon–pt 10:00–17:00

  tel: 514 301 864

  sklep@12oclock.pl

  Status GG gg: 1407165

  Wszystkie loga zawarte na stronie są własnością poszczególnych marek i zostały użyte w celach informacyjnych.